ขยายร้าน เปิดสาขาอย่างมั่นใจ กับหลักสูตร Chain Store Management &Franchise System

อยากมีแฟรนไชส์ที่แกร่ง !! สามารถขยายแลัวโตอย่างมั่นคง พบหลักสูตรที่เป็นพี่เลี้ยงให้คุณเปิดธุรกิจสาขาอย่างมั่นใจ กับหลักสูตร Chain Store Management &Franchise System จัดโดย PMG Academy ภายใต้บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยการสนับสนุนจาก บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สอนโดยวิทยากร ดร. วิชัย เจริญธรรมานนท์ ผู้คว่ำหวอดในวงการแฟรนไชส์ และ Chain Store มามากกว่า30 ปี และ มีประสบการณ์ตรงจากการเป็นที่ปรึกษาบริษัทแถวหน้าของเมืองไทย

รายละเอียดหลักสูตร Chain Store Management &Franchise System

เป็นหลักสูตรยกระดับมาตรฐานเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ให้อยู่รอด ด้วยมาตรฐานสาขา และคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ ด้วยกระบวนการสอนการทำ Operation Manual ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรักษาและควบคุมการปฏิบัติของร้านแฟรนไชส์ให้ได้มาตรฐาน และเป็นหัวใจความสำเร็จของระบบธุรกิจแฟรนไชส์ พร้อมเวิร์กชอปการทำ Operation Manual ในรูปแบบเฉพาะของแต่ละธุรกิจ ผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์แบบอัดแน่นและเจาะลึกรวม 3 วัน

ธุรกิจที่เหมาะจะมาเรียนหลักสูตร
-ธุรกิจค้าปลึก
-ธุรกิจร้านอาหาร
-ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา
-ร้านทำผม

จุดเด่นของหลักสูตร

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเซ็ตอัพแฟรนไชส์ ตั้งแต่เริ่มต้น และบริหารแฟรนไชส์ให้เติบโต พร้อมได้ความรู้ในเรื่องหลักการและกระบวนการทำ Operation Manual ที่เป็นเครื่องมือในการรักษาและควบคุมการปฏิบัติของร้านแฟรนไชส์ ซึ่งเป็นหัวใจของการทำธุรกิจแฟรนไชส์ สื่อกลางในการพัฒนาคน ซึ่งคนในหัวใจในธุรกิจแฟรนไชส์และธุรกิจสาขา คนจะถูกฝึกทักษะตลอดเวลา เพื่อให้ได้มาตรฐาน หลักสูตรนี้จะไม่สอนเฉพาะ Knowledge Base เท่านั้น แต่ละลงลึก How to มีเวิร์กชอปการทำ Operation Manual ในแต่ละธุรกิจแบบเจาะลึก เป็นคอร์สแรกที่สอนแบบจับมือเขียนและให้ผู้เรียนกลับไปฝึกฝน ก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้ โดยผู้เรียนสามารถปรึกษาหลังจบหลักสูตรกับวิทยากรได้ทางระบบออนไลน์

ระยะเวลาการสอน รวม 4 วัน

วันที่ 1 เรียนผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่18 พฤศจิกายน 2563
> กฎระเบียบเกี่ยวกับแฟรนไชส์
> สัญญาแฟรนไชส์ ( Franchise Agreement )
> การสร้างร้านต้นแบบ (Model Store )
> ความรู้เรื่องการเขียน Operation Manual

วันที่ 2 เวิร์กชอป ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
> แผนผังร้านแฟรนไชส์ ( Design and Layout )
> หน่วยประสานแฟรนไชส์ ( Franchise Coordinator )
> ระบบการควบคุมการปฏิบัติการสร้างร้านแฟรนไชส์ (Controlling )
> การสร้างผลกำไรร้านสาขา ( Profitability )
> เริ่มกิจกรรม Workshop สร้าง Operation Manual แต่ละธุรกิจ

วันที่ 3 เวิร์กชอป ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563

> เริ่มกิจกรรม Workshop สร้าง Operation Manual แต่ละธุรกิจ
> อาจารย์ผู้สอนเข้าให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบ Operation Manual
>นำส่ง Operation Manual ของแต่ละธุรกิจ

วันที่ 4 รับประกาศนียบัตร และ showcase พร้อมถ่ายทอดสดผ่านรายการ SME Smart Service ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563

สถานที่อบรม : สตูดิโอสถานีโทรทัศน์สมาร์ทเอสเอ็มอี ลำลูกกา คลอง 5 จ.ปทุมธานี

ประโยชน์ที่ได้รับจากหลักสูตร

– ยกระดับแฟรนไชส์ของตนเองสู่มาตรฐานสากล
– แบบฟอร์มใบสมัครและสัญญาสำหรับแฟรนไชส์
– ได้รับคู่มือปฏิบัติการสาขา (Operation Manual ) ของธุรกิจ
– การขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส (ขยายสาขาโดยไม่ต้องลงทุนด้วยตนเอง )
– พื้นที่ Showcase สำหรับธุรกิจที่ผ่านการอบรม เพื่อเป็นต้นแบบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับมาตรฐาน

ประวัติวิทยากรผู้สอน : ดร. วิชัย เจริญธรรมานนท์ 

 

จองด่วน รับเพียง 20 ท่าน (ธุรกิจ) เท่านั้น สนใจติดต่อ 094-915-4624