ผู้บริหารพีเอ็มจีพร้อมทีมผู้สอน และทีมงาน Mr. Saveman ประชุมเตรียมความพร้อมสอนฉีดปลวกสร้างอาชีพ

ประชุมความพร้อม
ประชุมความพร้อมสอนฉีดปลวกสร้างอาชีพ
ประชุมความพร้อมสอนฉีดปลวก
ประชุมความพร้อมสอนฉีดปลวก

ผู้บริหารบริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น  จำกัด คุณณรินณ์ทิพ  วิริยะบัณฑิตกุล พร้อมทีมผู้สอน และทีมงานกำจัดปลวก “Mr. Saveman” ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสอนหลักสูตรกำจัดปลวกด้วยสมุนไพรนาโนเทคโนโลยี ภายใต้แบรนด์ ” Mr. Saveman” โดยเปิดรับตัวแทนทั่วประเทศ ซึ่งจึงเปิดหลักสูตรสอนวันแรกในวันเสาร์ที่ 3 เมษายนนี้